Ile „safe haven” przy polskich aktywach?

Ile „safe haven” przy polskich aktywach?
Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Jeśli wziąć pod uwagę spokojny przebieg środowego gospodarki na rynkach zewnętrznych, zmienność na rynku złotego była wzglednie znaczna. Przy trzygroszowej amplitudzie złoty osłabił się az do euro do najniższego poziomu od miesiąca – kurs EUR/PLN wzrósł do cztery, 1770. Pośrednią przyczyną słabej kondycji złotego była licytacja obligacji skarbowych przeprowadzona poprzez Ministerstwo Finansów, gdzie zaoferowano dwu- i pięcioletnie papiery za ponad 8 mld zł, choć pierwotny cel wynosił 4-6 mld zł. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyniosła zmniejszenie rentowności do rekordowo niskich poziomów (3, 17% gwoli dwulatek jak i równiez 3, 43% dla pięciolatek), jednak dostatek podaży skusił część inwestorów do realizacji zysków sposród wielomiesięcznego trendu umacnia się polskiego długu. Dynamika zmian na rynku wtórnym była pokazna i w pewnej chwili na benchmarkowych 10-letnich obligacjach wzrost rentowności wynosił 17 pb sluzace do 4, 017%, poziomu nieobserwowanego od jedenascie marca.

Podstawowym argumentem za odwróceniem trendu na rynku długu jest zasygnalizowanie na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej „dopełnienia” cyklu obniżek stóp procentowych. Wyjawszy perspektyw dalszego spadku wydatku pieniądza mającego wyraźne przełożenie na wysokość rynkowych stawek oprocentowania papierów dłużnych, potencjał wzrostowy cen długu (odwrotnie do odmian rentowności) wyraźnie zmalał i skłania do realizacji zysków. Ryzyko gwałtownego osłabienia złotego w odpowiedzi na natezenie wyprzedaży rodzimych obligacji może wyjaśniać, dlaczego pomimo klarownego wydźwięku komunikatu po marcowym posiedzeniu Rady, późniejsze wypowiedzi członków RPP (z prezesem NBP Markiem Belką dzieki czele) wskazywały na wciąż otwartą drogę do dalszych obniżek stóp procentowych. Jakkolwiek jednak oczekujemy, że 2013 rok nie przyniesie już zmian przy polityce pieniężnej NBP, tak nie sądzimy, aby złotemu i polskim obligacjom groziło silne odwrócenie dotychczasowych trendów. W wlasnej ocenie paradoksalnie ostatnie zdarzenia we Włoszech i dzieki
Cyprze mogą mieć pozytywny wpływ na lokalny rynek skarbowy. Począwszy od czasu połowy 2012 r. zauważalna jest tendencja, gdzie polskie aktywa dłużne śledzą zachowania niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych, tj. papierów powszechnie uznawanych zbytnio bezpieczne aktywa. W efekcie wszelkie napięcia w rynkach finansowych prowadzące sluzace do wzrostu awersji do ryzyka będą prowadzić do premiowania polskich obligacji w pokrewny sposób, jakie mozliwosci papiery Niemic i NA JUKATAN. Relacje owe w pewnym stopniu będą stabilizować rynek złotego, jednakze należy pamiętać, że modyfikacje na rynku długu nie są jedynym faktorem kształtującym popyt i podaż na złotym. W przypadku wystąpienia panicznych reakcji na rynkach finansowych, np. silnej eskalacji kryzysu zadłużenia w strefie euro, nasz kraj waluta nie zaakceptowac uchroni się przed gwałtowną deprecjacją. W naszej ocenie jednak tego typu scenariusz jest na tenze moment mało prawdopodobny.

Przeczytaj cały komentarz

Powyższa rozpatrywanie stanowi termin opinii jak i równiez poglądów pisarza i nie zaakceptowac powinna być traktowana jako rekomendacja dokonania transakcji w instrumentach finansowych.