Geotrans miał 0, 46 mln zł zysku netto, 0, 62 mln zł zysku EBIT przy II kw. 2018 r.

Geotrans miał 0, 46 mln zł zysku netto, 0, 62 mln zł zysku EBIT przy II kw. 2018 r.
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

„W II kw. 2018 r. spółka na poziomie wyniku netto osiągnęła zysk netto w kwocie 0, 46 mln zł, co przy porównaniu do straty netto w cenie 0, 95 mln zł świadczy o znaczącej poprawie w tym zakresie, jednak wpływ na gorszy wynik w II kw. 2017 r. miało dokonanie odpisu aktualizującego z tyt. spadku wartości lokaty w Kompania Elektryczna S. A. [… ] Na pierwszym półroczu 2018 r. spółka wykazuje zysk netto w kwocie 0, 99 mln zł co również jest skutkiem znacząco korzystniejszym względem roku poprzedniego, ponieważ po sześciu miesiącach 2017 r. na poziomie wyniku netto spółka wykazywała stratę po kwocie 0, 31 mln zł” a mianowicie czytamy w raporcie.

Zarobek operacyjny wyniósł 0, 62 mln zł wobec 0, 63 mln zł profitu rok wcześniej.

Przychody wraz z sprzedaży sięgnęły 3, 28 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 3, 07 mln zł rok wcześniej.

„Wpływ dzieki osiągnięte przy raportowanym sezonie wyniki finansowe miała realizacja bieżącej działalności operacyjnej spółki, obejmującej zagospodarowanie odpadów poprocesowych. Należy mieć na uwadze fakt, iż w I połowie 2018 r. spółka dużą część swoich aktywności realizowała w ramach działań sprzedażowych, z których część zakończyło się podpisaniem umów znaczącej wartości. Będzie to miało pozytywny wpływ na stopien przychodów po kolejnych okresach, a dodatkowo zwrócić uwagę należy w fakt, iż nawet nie zwazajac na dużej koncentracji na rejonie pozyskiwania nowych kontraktów, w samym II kwartale 2018 r. dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży spółki miała dodatnią wartość” – czytamy także.

W I poł. 2018 r. spółka miała 0, 99 mln zł jednostkowego profitu netto po porównaniu z 0, 31 mln zł straty rok kalendarzowy wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży po wysokości 7, 22 mln zł przy porównaniu wraz z 7, 56 mln zł rok wcześniej.

Geotrans jest firmą działającą na rynku opieki środowiska, której działalność zawiera zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miastowych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru jak i równiez zagospodarowania ubocznych produktów palenia. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku kalendarzowego jest notowany na rynku NewConnect.