Gdy 401 (k) pożyczki są uważane za niespłacone

17.02.2021

Napisane 8 listopada 2016 r. Opublikowany w Audyty planów świadczeń pracowniczych.

Laura ZindelZaciągnięcie pożyczki 401 (k) może wydawać się stosunkowo prostym sposobem na pożyczenie pieniędzy. Jest to bardzo powszechna praktyka, ale wielu pracowników, którzy pożyczają ze swoich planów, nie jest przygotowanych na konsekwencje finansowe wynikające z tego, że pożyczka zostanie niespłacona.

Najczęstszym powodem niespłacania pożyczki 401 (k) jest utrata pracy. Jeśli pracownik straci pracę, reguła dotycząca dokumentu planu wymaga, aby wszelkie niespłacone saldo pożyczki zostało spłacone w określonych ramach czasowych, w zależności od tego, kiedy nastąpiło niewykonanie zobowiązania. Większość planów wymaga od pracowników spłaty pożyczek poprzez potrącenia z pensji, a pracownicy tak przyzwyczaili się do tego zautomatyzowanego procesu, że nawet nie zdają sobie sprawy, że ich pożyczka nie jest już spłacana po rozwiązaniu umowy – aż będzie za późno.

Uczestnicy, którzy nadal są zatrudnieni, mogą również nie spłacać pożyczek. Jeśli zdecydują się zrezygnować z automatycznych potrąceń z listy płac i zapłacić czekiem lub poproszą swojego pracodawcę o wstrzymanie automatycznego potrącania wynagrodzenia, nadal są narażeni na ryzyko niespłacenia pożyczki, jeśli spłaty ich pożyczek nie są dokonywane w terminie.

Kiedy uznaje się, że pożyczka 401 (k) jest niespłacona?

Podobnie jak w przypadku każdej pożyczki, 401 (k) pożyczek nie jest spłacanych, gdy płatności nie są dokonywane na czas. Każdy plan może określać swoje limity czasowe, ale wiele planów oferuje okresy naprawcze lub okresy karencji, które trwają do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym należna była zaległa płatność. Na przykład, jeśli przegapisz spłatę pożyczki, której termin spłaty przypadał 1 lipca, będziesz miał czas do 31 grudnia na dokonanie spłaty, zanim pożyczka stanie się niespłacona.

Co się dzieje, gdy pożyczka 401 (k) nie jest spłacana?

Plany zezwalają na to, aby pożyczki stanowiły mniejszą z 50% salda 401 (k) uczestnika, czyli 50 000 USD, tak aby w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań pozostałe saldo konta zawierało aktywa wystarczające na pokrycie straty. Gdy pożyczka nie zostanie spłacona, działanie to jest traktowane jako wypłata 401 (k), która podlega opodatkowaniu. W związku z tym administrator planu wystawi uczestnikowi 1099 wskazujący kwotę wypłaty i należne podatki. Ponadto, jeśli masz mniej niż 55 lat, grozi Ci 10-procentowa kara za wcześniejsze wycofanie.

Chociaż 401 (k) niespłaconych pożyczek nie wpływa na zdolność kredytową ani nie ma długoterminowych konsekwencji, koszty krótkoterminowe mogą być zniechęcające.

Pracownicy rzadko biorą pod uwagę ten najgorszy scenariusz przy zaciąganiu pożyczki 401 (k). Zamiast tego zakładają, że mają pięć lat na spłacenie go poprzez potrącenia z wynagrodzeń. Dlatego przed przystąpieniem do pożyczki, najpierw zastanów się, jakie są Twoje długoterminowe plany dotyczące Twojej kariery i co by się stało, gdybyś przestał otrzymywać wypłaty i skończył jako bankrut.

Laura Zindel jest kierownikiem ds. Audytu z ponad 6-letnim doświadczeniem w rachunkowości publicznej. Świadczyła usługi z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego i biznesowego dla prywatnych przedsiębiorstw w branżach takich jak produkcja, sprzedaż hurtowa / dystrybucja oraz profesjonalne firmy usługowe. Laura jest zaangażowana w Grupę Planów Świadczeń Pracowniczych w firmie i kontroluje kilka planów określonych składek i programów określonych świadczeń.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy