Gazprom traci zyski, ale uzyskuje lepszy rating

Gazprom traci zyski, ale uzyskuje lepszy rating
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Gazprom poinformował w poniedziałek, że Dagong (Dagong Global Credit Rating Company Limited), największa agencja ratingowa w Krajach, przyznała jemu najwyższy rating kredytowy a mianowicie AAA wraz z stabilną prognozą.

Rosyjski koncern podał, że wśród czynników, które były podstawą sluzace do takiej oceny, Dagong wymienił _ silne fundamentalne wskaźniki i wysoki poziom stabilności finansowej _ Gazpromu.

Ocena chińskiej agencji zezwoli rosyjskiemu monopoliście na emitowanie w Hongkongu papierów wartościowych w juanach.

Dagong ogłosiła swoją decyzję w kilka dni po opublikowaniu poprzez Gazprom sprawozdania za III kwartał 2014 roku, wraz z którego wyplywa, że sprawa finansowa koncernu uległa pogorszeniu. Jego zysk netto wyniósł 105, 7 mld rubli (1, 53 mld dolarów), tj. o 62 proc. mniej niż w III kwartale 2013 roku. Zarobki ze sprzedaży zmalały o 5, 9 proc. – do 1, 13 bln rubli (16, 45 mld USD).

Wiadomosci za IV kwartał Gazprom poda po kwietniu. Rosyjscy analitycy prognozują, że koncern może wykazać kwartalną stratę. Na rezultaty finansowe monopolisty rzutuje gwałtowny spadek cen ropy naftowej, od których zależą ceny gazu ziemnego.

Pogarszająca się kondycja pieniezna zmusza Gazprom do wyszukiwania oszczędności. Gigant ogłosił już, że nie będzie kompensować pracownikom i członkom pierwotnego rodzin wydatków za wypoczynek za granicą. W Moskwie krążą też pogłoski, że Gazprom planuje w tym roku redukcję personelu o 15-25 proc. Monopolista temu zaprzecza.

Dagong również utrzymała wysoki rating kredytowy tylko Rosji – A ze stabilną prognozą. Zdaniem chińskich analityków wbrew pogarszających się warunków zewnętrznych Rosji nalezy rezerw walutowych – zarówno na spłatę długów, jak i równiez podtrzymanie wytwórczosci dóbr materialnych.

Rating Rosji w odmiany Dagong wydaje sie byc o szczebel wyższy od ratingu AMERYCE, które od października 2013 roku mają niezmiennie A-.

Oceny Dagong dotyczące Rosji są kompletnie odmienne od tych formułowanych przez międzynarodowe agencja ratingowe. W ubiegły poniedziałek 1-a z tych propozycji, S&P, obniżyła rating kredytowania Rosji sposród inwestycyjnego BBB- do BB+, czyli poziomu spekulacyjnego, w inny sposób śmieciowego z prognozą negatywną. Oceny Moody’s i Fitch są już tylko o szczebel wyższe.

Czytaj więcej w

  • Ludzie Gazpromu poprzednio sądem zbyt łapownictwo
  • Gazprom powoła nową spółkę. Zbuduje…
  • Gazprom dostał pieniądze zbyt gaz. Oczekuje na…
  • Głos Unii ws. wstrzymania budowy gazociągu