UOKiK: koszty owoców najwyższe na zachodzie Polski. Urząd na wojnie z nieuczciwymi firmami