Fundusze obligacji korporacyjnych kokosów nie zbijają. Zysk pożerają opłaty