Państwowy bank przewiduje znaczący wzrost deficytu Polski już w tym roku