EBC zaspokojony z oferowanych zmian w polskiej Konstytucji

EBC zaspokojony z oferowanych zmian w polskiej Konstytucji
Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

EBC z zaspokojeniem przyjmuje proponowane zmiany przy polskiej Konstytucji dotyczące integracji prawnej NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z eurosystemem – wynika z opublikowanej w czwartek opinii EBC.

„EBC z zaspokojeniem przyjmuje potrzebne zmiany, wraz z takim jednakze zastrzeżeniem, że – ze wzgledu na postulat pewności prawa a mianowicie uwzględnienia przy Konstytucji w wystarczająco skrupulatny sposób postuluje również zamiar dodatkowy ESBC wskazany po art. 127 ust. 1 TFUE a takze art. 2 Statutu ESBC. Przepisy ów stanowią, iż, bez uszczerbku dla zamysle podstawowego, którym jest zapewnienie stabilności cen, KBC są zobowiązane sluzace do wspierania ogólnych polityk ekonomicznych w Unii, mając w względzie przyczynianie się sluzace do osiągnięcia celów Unii zobrazowanych w punkcie 3 Traktatu o Unii Europejskiej. EBC pojmuje, że wskazane powyżej zmiany Konstytucji pociągną za sobą niezbędne modyfikacje w ustawie o NBP wskazane przy Raporcie o konwergencji EBC z 2010 r. ” – napisano w refleksji w sprawie odmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wprowadzenia euro.

Jak wylicza w opinii EBC, „projekt ustawy: a) zmienia wykaz statusu instytucjonalnego NBP za posrednictwem wprowadzenie odniesienia do członkostwa NBP po ESBC; b) określa cele NBP, wskazując, iż NBP +zapewnia stabilność cen i realizuje zadania i wykonuje kompetencje określone w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej oraz w ustawie+; c) znosi wyłączne kompetencje NBP w zakresie emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; oraz d) znosi RPP, jako organ decyzyjny NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO odpowiedzialny zbyt ustalanie jak i równiez realizowanie strategii pieniężnej” – napisano.

EBC zadowoleniem przyjąłby wejście w życie nakazu odnoszącego się bezpośrednio az do stabilności cen przed przyjęciem przez Polskę euro.

„EBC przyjmuje z zadowoleniem zawarcie w Konstytucji bezpośredniego odniesienia do +stabilności cen+, ponieważ wzmacnia to niezależność NBP i umozliwia spójność pomiędzy Konstytucją natomiast ustawą o NBP. Z punktu widzenia funkcjonalnej niezależności KBC, która nie jest związana z przyjęciem euro za posrednictwem dane państwo członkowskie, EBC z zaspokojeniem przyjąłby wejście w życie przepisu odnoszącego się bezpośrednio do +stabilności cen+ naprawde szybko, tak jak możliwe – przed przyjęciem przez Polskę euro” – napisano przy opinii.

Prezydent Bronisław Komorowski przedstawił po ubiegłym roku kalendarzowego projekt przemian w konstytucji zawierający m. in. regulacje, które zaczną obowiązywać na wejściu Naszego kraju do strefy euro. Dotyczą one struktury Narodowego Banku Polskiego, np. przyszłej likwidacji Rady Strategii Pieniężnej. Po prezydenckim planie znajdują się też regulace, które mają ułatwić Naszym kraju proces głębszej integracji europejskiej. (PAP)

fdu/ asa/ amac/