Czy mój wynik kredytowy wzrośnie, gdy znikną stare długi?

17.02.2021

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Twoja ocena kredytowa wpływa na wiele aspektów Twojego życia finansowego. Nieoptymalna ocena kredytowa zwiększa Twoje stopy procentowe, składki ubezpieczeniowe i prawdopodobieństwo całkowitego odrzucenia wniosków. W miarę starzenia się raportu kredytowego, zarówno dobre, jak i złe konta wypadają z raportu kredytowego. Utrata konta z dobrą historią może obniżyć Twój wynik, podczas gdy utrata ujemnych kont zwiększa Twoją zdolność kredytową.

Twoja ocena kredytowa

Musisz zrozumieć, w jaki sposób obliczana jest Twoja zdolność kredytowa, zanim będziesz mógł ocenić efekt utraty linii handlowej. Twoja ocena kredytowa jest generowana na podstawie kilku kluczowych czynników, w tym historii płatności, sald, rachunków ujemnych, wieku kont i zapytań dotyczących konta kredytowego. Optymalne raporty kredytowe zawierają tylko pozytywne linie handlowe. Te konta mają pozytywną historię płatności przez co najmniej dwa lata – nowe konta mogą na początku obniżyć Twoją zdolność kredytową. Oprócz pozytywnych rachunków potrzebujesz minimalnej liczby zapytań o kredyt i żadnych negatywnych informacji, takich jak opóźnienia w płatnościach.

Pozytywne linie handlowe

Pozytywne linie handlowe są sercem twojego raportu kredytowego. Według Experian dodatnie linie handlowe pozostają w raporcie kredytowym przez okres dziesięciu lat od daty ostatniej aktywności. Dopóki będziesz nadal korzystać z konta, może ono pozostać na czas nieokreślony, zwiększając Twoją pozytywną historię kredytową. Jeśli jednak konto pełne dobrej historii płatności spadnie, twoja historia kredytowa wydaje się krótsza, co z kolei obniża twoją zdolność kredytową. Wszelkie negatywne informacje mają również większe znaczenie, jeśli zanikają informacje pozytywne.

Konta niekorzystne

Konta niekorzystne to konta, na których zalegałeś z płatnościami lub dokonałeś zaległych płatności. Nawet jeden 30-dniowy wskaźnik opóźnienia w płatności zmienia konto w niekorzystne konto, co wpływa na Twoją zdolność kredytową. Wpisy windykacyjne, wyroki i bankructwa – wszystko to znacznie obniża Twoją zdolność kredytową. Opóźnione płatności pozostają na Twoim raporcie kredytowym przez okres do siedmiu lat. Wpisy windykacyjne i wyroki pozostają w mocy przez siedem lat od dnia, w którym stały się przeterminowane. Bankructwa trwają od siedmiu do dziesięciu lat. Utrata niekorzystnego konta powoduje wzrost zdolności kredytowej.

Statut ograniczeń

Pojawienie się konta w raporcie kredytowym nie wskazuje, czy jesteś winien dług. Nawet jeśli konto przedawniło się przed Twoim zgłoszeniem, agencja windykacyjna lub wierzyciel mogą nadal pobierać dług do czasu wygaśnięcia stanu przedawnienia. Każdy stan ma własne ramy czasowe na ściąganie długów. Po upływie tego terminu wierzyciel nie może już pozwać Cię do sądu w celu odzyskania długu, chociaż może nadal próbować zmusić Cię do dobrowolnej spłaty.

Rozważania

W niektórych ograniczonych przypadkach ujemny dług może pojawić się dwukrotnie w raporcie kredytowym – powodując podwójne szkody! Gdy nie korzystasz z konta kredytowego, konto generuje ujemną historię płatności i ewentualny status obciążenia, co znacząco wpływa na Twój wynik kredytowy. Kiedy wierzyciel prześle konto do agencji windykacyjnej, nowy wpis windykacyjny również obniży Twój wynik. Kiedy oba te wpisy znikną, często występuje znaczny wzrost.

  • Bankrate.com: Kiedy stary dług spada z raportu kredytowego?
  • Equifax: FAQ: Jak długo informacje pozostają w moim raporcie kredytowym?

Leigh Thompson zaczął pisać w 2007 roku i specjalizuje się w tworzeniu treści na strony internetowe. Została opublikowana w Internecie na różnych stanowiskach. Thompson ma stopień naukowy z informatyki uzyskany na Uniwersytecie Kansas i pracuje nad tytułem licencjata w dziedzinie biznesu i finansów osobistych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy