Czy mogę anulować kredyt studencki?

Czy mogę anulować kredyt studencki?
16.10.2020

Tak, możesz anulować kredyt studencki, ale jeszcze nie skacz z radości. Możesz to zrobić tylko w bardzo ograniczonych okolicznościach. Jeśli szukasz sposobu na anulowanie kredytu studenckiego, ponieważ nie mogłeś znaleźć dobrze płatnej pracy, Twój wniosek o anulowanie pożyczki może zostać natychmiast odrzucony. Nie jest łatwo anulować kredyt studencki. Musisz spełnić pewne bardzo surowe wymagania, a także przedstawić niezbity dowód, że spełniasz te szczególne wymagania.

Zrozumienie okoliczności, w których możesz kwalifikować się do anulowania kredytów studenckich, jest ważne. Równie ważne jest zrozumienie różnicy między anulowaniem a spłatą zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego. Wielu uczniów często używa tych terminów zamiennie, ale są to dwa bardzo różne terminy o zupełnie innych wymaganiach.

Składając wniosek o anulowanie kredytu studenckiego, prosisz pożyczkodawcę o anulowanie części zadłużenia, które nadal jesteś winien. Pożyczkodawca może wyrazić zgodę tylko wtedy, gdy spełnisz określone warunki. Jeśli pożyczkodawca zgodzi się anulować lub umorzyć pożyczkę, zwalniasz się ze wszystkich zobowiązań, chociaż nadal być może będziesz musiał zapłacić podatki od tego umorzonego długu.

Poniżej znajdują się okoliczności, w których możesz anulować kredyt studencki.

Anulowanie z powodu niepełnosprawności

Jednym z najczęstszych powodów anulowania pożyczki studenckiej jest całkowita niepełnosprawność. Jeśli dana osoba nie może pracować i zarabiać stałych dochodów z powodu niepełnosprawności, wierzyciel jest bardziej skłonny do umorzenia długu (jeśli przedstawisz dowód).

Aby anulować kredyt studencki z powodu niepełnosprawności, musisz wysłać pismo od eksperta medycznego stwierdzające, że jesteś trwale niezdolny do pracy. Musisz również przedstawić dokumenty potwierdzające otrzymywanie świadczeń z tytułu niepełnosprawności. Może to mieć formę zasiłku z tytułu wypadków przy pracy, zasiłku z tytułu zatrudnienia i wsparcia, zasiłku z tytułu poważnej niepełnosprawności lub zasiłku na utrzymanie w przypadku niepełnosprawności.

Anulowanie z powodu problemów ze szkołą

Jeśli nie możesz ukończyć programu, do którego się zapisałeś z powodu problemów ze szkołą, istnieje możliwość anulowania pozostałej części kredytu. Należy pamiętać, że nie jest to ogólne odwołanie. Nie odzyskasz pieniędzy tylko dlatego, że nie lubisz swojej szkoły. Anulowanie kredytu studenckiego jest możliwe tylko w następujących okolicznościach:

  • Twoja szkoła została zamknięta, gdy byłeś zapisany do ich programu.
  • Zostałeś wprowadzony w błąd co do programów Twojej szkoły lub szkoła naruszyła pewne prawa.
  • Twoja szkoła fałszywie poświadczyła, że ​​kwalifikujesz się do otrzymania pożyczki.
  • Twoja szkoła nie zwraca pożyczki pożyczkodawcy. W tym przypadku kwota anulowana jest równa kwocie, którą szkoła miała zwrócić.

Anulowanie z powodu śmierci

Wszystkie niespłacone pożyczki studenckie zostaną anulowane, jeśli pożyczkobiorca umrze, zanim dług zostanie spłacony w całości.

Dobra pożyczka to podstawa

Źle dopasowana pożyczka może po ukończeniu studiów spowodować różnego rodzaju kłopoty finansowe. Zamiast tego upewnij się, że znajdziesz kredyt studencki, który odpowiada Twoim konkretnym potrzebom i okolicznościom. Przeanalizuj wiele pożyczkodawców, opcji spłaty i zastanów się, czy chcesz odroczyć pożyczki, czy je spłacić, gdy jesteś jeszcze w szkole.

College Raptor może ułatwić te badania. Dzięki naszej bezpłatnej wyszukiwarce pożyczek studenckich możesz porównać pożyczkodawców i stopy procentowe obok siebie!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy