Czego można się spodziewać po niespłaceniu kredytu hipotecznego

17.02.2021
Category: Dowolnym Momencie

Powiązane artykuły

Życie często dzieje się, gdy jesteś zajęty robieniem innych planów. Chociaż zamierzałeś nadal spłacać kredyt hipoteczny i inne rachunki, nieoczekiwany problem medyczny lub utrata pracy może poważnie wpłynąć na Twoje plany finansowe. Jeśli sytuacja się pogorszy, możesz nawet nie spłacić kredytu hipotecznego. Chociaż przejście na bankructwo z pewnością nie jest zabawne, niekoniecznie jest to koniec świata. Kredytodawcy z Kalifornii i inni mają bardzo specyficzny proces, którego muszą przestrzegać, gdy dojdziesz do bankructwa, i będziesz miał kilka okazji, aby naprawić sytuację po drodze. Jeśli nie możesz, Twój dom może zostać wykluczony i możesz go stracić. Jednak czas między niewypłacalnością a wykluczeniem wynosi zwykle około 200 dni, więc masz trochę czasu na naprawienie sytuacji.

Jeśli w Twoim domu jest kapitał, a jego wartość przewyższa Twój kredyt hipoteczny, szybko wprowadź go na rynek, sprzedaj, spłać bankowi i unikaj egzekucji.

>Dokonywanie opóźnionych płatności

Pierwszym krokiem na drodze do wykluczenia jest brak spłaty kredytu hipotecznego lub spóźnienie. Jedna opóźniona płatność nie prowadzi jednak do niewywiązania się z płatności. Większość pożyczkodawców dopuszcza okres karencji wynoszący od 10 do 15 dni. Jeśli płatność nie wpłynie w terminie lub w okresie karencji, pożyczkodawca uzna płatność za zaległą i naliczy opłatę za opóźnienie. Opłaty za zwłokę stanowią zazwyczaj około 5 procent kwoty płatności, ale różnią się w zależności od pożyczkodawcy. Jeśli dokonasz płatności, w tym opłaty za opóźnienie, życie toczy się normalnie. Opóźniona płatność pojawi się w raporcie kredytowym i obniży twoją zdolność kredytową, ale będziesz mógł zatrzymać swój dom.

Negocjowanie umowy

Jeśli nie rozwiążesz problemu z opóźnioną płatnością, pożyczkodawca najprawdopodobniej skontaktuje się z tobą. Możesz spodziewać się powiadomień o zaległych płatnościach pocztą i wielu telefonów z banku. Odpowiadaj na te komunikaty, nawet jeśli nie jesteś w stanie spłacić kredytu hipotecznego. Na tym etapie Twój pożyczkodawca już wie, że masz kłopoty. W zależności od okoliczności mogą rozważyć zawarcie umowy. Mogą zaoferować obniżenie miesięcznych płatności, tymczasowe ich ograniczenie lub zawieszenie (zwłoka) lub pozwolenie na rozłożenie w czasie zaległych płatności za pomocą umowy spłaty. Wszystkie te opcje mogą przywrócić Cię na właściwe tory i pozwalają uniknąć wykluczenia. Ogłoszenie upadłości również w dowolnym momencie zatrzyma proces wykluczenia. Bankructwo ma jednak poważne konsekwencje i ostatecznie może nie uratować Twojego domu.Przed pójściem tą drogą skonsultuj się z prawnikiem.

Przechodzenie na domyślne

Jeśli nie możesz spłacić kredytu hipotecznego lub zawrzeć umowy z pożyczkodawcą, w końcu zbankrutujesz. Oficjalnie nie spłacasz kredytu hipotecznego w ciągu 90 dni. Domyślnie jest to oficjalny status prawny, w związku z czym Twój pożyczkodawca musi złożyć w sądzie zawiadomienie o zaniedbaniu. W ciągu 10 dni od złożenia wniosku musisz otrzymać oświadczenie od pożyczkodawcy informujące o oficjalnym zaleganiu z płatnością. Powiadomienie poinformuje Cię, co musisz zrobić, aby wszystko naprawić. Jeśli spłacisz kredyt hipoteczny i wszelkie opłaty za zwłokę lub zrezygnujesz z umowy z bankiem, wyjdziesz z niewypłacalności i unikniesz egzekucji.

Zwróć uwagę, że w momencie, gdy przejdziesz do stanu domyślnego, możesz natknąć się na obcą osobę, która zagląda do Twojej nieruchomości. Niektórzy właściciele domów porzucają swoje domy, gdy są w stanie spłaty, czasami przenoszą się do nowego domu lub mieszkania, zanim dojdzie do wykluczenia i pojawi się w ich raporcie kredytowym, co byłoby szkodliwe dla zabezpieczenia nowego miejsca zamieszkania. Wielu pożyczkodawców wysyła inspektorów do nieruchomości, które są niewypłacalne lub mają się tam dostać. Jeśli dom jest pusty, inspektor zgłasza tę informację, dając pożyczkodawcy szansę na zabezpieczenie majątku przed wandalizmem, niewłaściwym zimowaniem i innymi problemami, które mogą obniżyć wartość domu. Nie musisz wpuszczać inspektora do swojego domu, a on nie będzie Ci więcej przeszkadzał, gdy stwierdzi, że nadal tam mieszkasz.

Otrzymywanie zawiadomienia o sprzedaży

Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia o niewypłacalności masz trzy miesiące na uratowanie domu. Aby to zrobić, musisz podać aktualny stan kredytu hipotecznego i zapłacić wszelkie opłaty związane z niewywiązaniem się z płatności. Jeśli tego nie zrobisz, Twój pożyczkodawca może wyznaczyć datę i aukcję Twojego domu, wydając zawiadomienie o sprzedaży. Twój pożyczkodawca prześle Ci ten dokument listem poleconym i opublikuje datę sprzedaży w lokalnej gazecie, abyś wiedział, kiedy dom zostanie wystawiony na aukcję. Data sprzedaży musi przypadać co najmniej 110 dni po zawiadomieniu o zwłoce (90 dni od powiadomienia o zwłoce, plus 20 dni). Możesz zapobiec sprzedaży, aktualizując kredyt hipoteczny do pięciu dni przed sprzedażą.

>Sprzedaż na aukcji

Gdy Twój dom zostanie sprzedany na aukcji, mieszkasz w domu, który zgodnie z prawem należy do kogoś innego. Aby cię usunąć, nowy właściciel musi doręczyć ci pisemne zawiadomienie, które daje ci trzy dni na opuszczenie miejsca. Jeśli tego nie zrobisz, musi przejść formalne postępowanie eksmisyjne. Czasami nowy właściciel zaoferuje Ci transakcję gotówką za klucze, aby szybko opuścić dom. Oszczędza to czas i pieniądze nowemu właścicielowi, dając Ci jednocześnie trochę pieniędzy na wpłatę kaucji w nowym miejscu.

Po zakończeniu aukcji jesteś wolny od zadłużenia hipotecznego. Jednak Twój pożyczkodawca może pociągnąć Cię do odpowiedzialności za koszty związane ze sprzedażą. Jeśli dom zostanie sprzedany za mniej niż to, co jesteś winien, pożyczkodawca musi zaakceptować stratę i nie może pociągnąć cię do odpowiedzialności za nią. Kredytodawcy nazywają to pozasądowym wykluczeniem i jest to najczęstsze zdarzenie w Kalifornii.

>W obliczu sądowego wykluczenia

Chociaż rzadko, prawo Kalifornii zezwala na sądowe egzekucje z nieruchomości, a niektóre umowy pożyczkowe tego wymagają. Jak sama nazwa wskazuje, sądowe zamknięcie dostępu do domu wymaga, aby pożyczkodawca uzyskał sądowy nakaz sprzedaży domu, a nie zwykłe zawiadomienie o sprzedaży. Pożyczkodawca korzysta ze sprzedaży sądowej, dopuszczając orzeczenie w sprawie braków. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie uchybienia, pożyczkodawca może pociągnąć pożyczkobiorcę do odpowiedzialności za pozostałą kwotę, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę niższą niż jest winna. Jeśli jesteś winien 200 000 $ za swój dom i przyniesie on 150 000 $ na aukcji, orzeczenie w sprawie braków pozwala pożyczkodawcy na zobowiązanie cię do spłacenia 50 000 $ niedoboru.

Teoretycznie pożyczkobiorca korzysta również z sądowej egzekucji na mocy prawa do wykupu. Jeśli na sprzedaży nie było żadnych braków w Twoim domu, masz do trzech miesięcy na odkupienie domu od nowego właściciela. Jeśli wystąpił niedobór, masz rok na odkupienie domu. Aby jednak odkupić dom, musisz zapłacić nowemu właścicielowi cenę zakupu wraz z odsetkami. Będziesz także musiał pokryć koszty wszelkich napraw, które wykonał w domu. W rezultacie bardzo niewiele osób jest realnie w stanie odkupić swoje domy po przejęciu, nawet jeśli pozwala im na to prawo.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy