CODN: Statystyczny nauczyciel ma 30 lat i jest kobietą

CODN: Statystyczny nauczyciel ma 30 lat i jest kobietą
Category: inne
27 lipca, 2020

Średnia wieku polskich nauczycieli to 40, 6 lat; zdecydowana większość z nich – 80, 6 proc. – to kobiety, prawie wszyscy mają wykształcenie wyższe – wynika z papieru Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN).

Najliczniejsza team nauczycieli mieści się po przedziale wiekowym 37-47 latek. Stanowią oni 38, 8 proc. całej grupy profesorów. Po przekroczeniu wieku 55 lat liczba uczących instruktorów szybko kurczy sie. Jak czytamy w raporcie, „jest to w dużym stopniu związane z odejściem sporej ekipy nauczycieli na emeryturę w wyniku uzyskania uprawnień emerytalnych. Jednocześnie znaczna grupa nauczycieli na emeryturze i w sprawnym wieku jest nadal czynna zawodowo”.

Wraz z raportu wynika także, że wśród nauczycieli czynnych profesjonalnie zdarzają się osoby powyżej 70. roku kalendarzowego życia. Rekordzista ma 89 lat.

658 tys. nauczycieli, czyli 97 proc. posiada wykształcenie wyższe. 3840 nauczycieli ma tytuł doktora albo doktora habilitowanego; najwięcej wraz z nich to nauczyciele: polskiego, historii, jezyka szekspira.

Nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących stanowią 79, 45 proc. ogółu instruktorów. Najwięcej wydaje sie wśród tych propozycji nauczycieli uczących przedmiotów na temat dużej ilosci godzin w planach nauczania. Należy do tych propozycji kształcenie polaczone (nauka po klasach I-III szkoły podstawowej), język polski, wychowanie cielesne, matematyka i język jezyk angielski.

Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych stanowią 10, 3 proc. ogółu nauczycieli. Prawie tyle samo a mianowicie 9 proc. ogółu profesorów to bibliotekarze, pedagodzy jak i równiez psycholodzy szkolni, logopedzi, rehabilitanci, a także doradcy metodyczni i fachowi.

Największą grupę – 38, 74 proc. – jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli ci, którzy osiągnęli stopień najwyższy. Niewiele mniejszą grupę a mianowicie 33, 84 proc. a mianowicie stanowią nauczyciele mianowani. Wychowawcy kontraktowi to 19, czterech proc. ogółu uczących, a nauczyciele stażyści, czyli rozpoczynający pracę w zawodzie a mianowicie 5, 25 proc. Nauczyciele bez wielkosci awansu stanowią zaś dwa, 77 proc. ogółu.

Meldunek został przygotowany w oparciu na temat dane zebrane w r. szkolnym 2008/2009 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opublikowano jego w lipcu. (PAP)

dsr/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy