Co to jest wymienna nota kredytowa (CLN)?

17.02.2021
Category: Ulga Podatkowa

Obligacja Zamienna pożyczka (znana również jako Obligacja Zamienna lub CLN) to rodzaj krótkoterminowego zadłużenia, które jest konwertowane na akcje w późniejszym terminie. Dokonanie inwestycji w start-up za pośrednictwem zamiennego dokumentu pożyczki zazwyczaj pozwala inwestorowi otrzymać zdyskontowaną cenę akcji na podstawie przyszłej wyceny spółki.

Czy to dług czy kapitał?Inwestycja w spółkę za pośrednictwem zamiennego dokumentu pożyczki (CLN) nie jest początkowo przeznaczona na kapitał własny. Zasadniczo jest to jednak pożyczka dla przedsiębiorstwa, które ma opcję lub wymóg zamiany na akcje po cenie, która nie została jeszcze określona. Wycena zwykle nie jest określana w momencie dokonywania inwestycji. Zwykle istnieje również możliwość spłaty pożyczki w określonych okolicznościach, w tym w postaci kuponów.

Kiedy otrzymam udziały w firmie?Konwersja na kapitał następuje w następnej kwalifikującej rundzie finansowania lub po osiągnięciu określonej daty lub czasu trwania. To, co jest klasyfikowane jako kwalifikująca runda finansowania, zostanie określone w warunkach Pożyczki Zamiennej.

Po jakiej cenie inwestycja ulegnie konwersji?Cena za akcję, która zostanie przydzielona, ​​nie zawsze jest całkowicie nieznana. Czasami / zazwyczaj maksymalna cena akcji jest określona w arkuszu warunków. Tytuły uczestnictwa mogą zostać wyemitowane po niższej z maksymalnej ceny akcji lub po rabacie w następnej kwalifikującej rundzie finansowania.

Co to jest kupon?Kupon to kwota odsetek, które są naliczane, gdy nota kredytowa nie została zamieniona. Jest to określone w arkuszu semestralnym i może być naliczane codziennie, miesięcznie lub corocznie. Czasami warunki są takie, że odsetki te mogą być wypłacone w gotówce, a inni mogą również oferować zwrot kwoty głównej. W innych przypadkach odsetki są dodawane do kwoty inwestycji zapłaconej na początku, a po konwersji całość zostanie zamieniona na akcje.

Należy pamiętać, że nie wszystkie CLN mają dołączony kupon i ważne jest, aby w każdym przypadku sprawdzić arkusz z terminami, aby zobaczyć, która firma oferuje.

W jakich okolicznościach inwestycja podlega zwrotowi?Istnieje długi termin, w którym inwestycja musi zostać zamieniona na udziały. Jeśli firma nie osiągnęła celu finansowania określonego w arkuszu warunków, aby uruchomić konwersję do daty długoterminowej, inwestycja wraz z odsetkami jest zwykle spłacana w całości. Mogą również istnieć inne przyczyny niewykonania zobowiązania określone w arkuszu warunków lub mogą zostać wybrane przez inwestora podczas konwersji.

Co się stanie, jeśli chcę, aby moja inwestycja została zamieniona na kapitał własny, zanim osiągnie docelowy poziom konwersji?W niektórych przypadkach można w dowolnym momencie powiadomić firmę o zamianie inwestycji na akcje po maksymalnej cenie określonej w arkuszu warunków. Zostanie to zaznaczone w arkuszu terminów.

Co się stanie, jeśli firma zostanie sprzedana przed kwalifikującą rundą finansowania, a moja inwestycja nie została jeszcze zamieniona na akcje?W przypadku sprzedaży spółki przed wydarzeniem konwersji, zwykle firma wydaje zawiadomienie o konwersji i wezwanie do wykupu, aby inwestorzy zdecydowali, który wybrać. Należy pamiętać, że każdy CLN ma inne terminy związane z tym i ważne jest, aby sprawdzić arkusz z terminami w każdym przypadku.

Czy numer CLN jest zabezpieczony?W niektórych przypadkach CLN jest zabezpieczony, jednak najprawdopodobniej nie będzie tak, jak się o nim zwykle uważa, nie jako instrument dłużny, ale raczej jako przedpłata na akcje.

Na jaką klasę udziałów zostanie zamieniona moja inwestycja?Każdy arkusz semestralny będzie inny. Czasami spółki zwracają się o wybór klasy jednostek uczestnictwa podczas dokonywania początkowej inwestycji. W innych przypadkach należy go wybrać podczas konwersji.

Inwestowanie w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie wiąże się z ryzykiem, w tym brakiem płynności, brakiem dywidend, utratą inwestycji i rozmyciem, i powinno być dokonywane wyłącznie w ramach zdywersyfikowanego portfela. SyndicateRoom jest skierowany wyłącznie do zaawansowanych inwestorów, którzy rozumieją to ryzyko i podejmują własne decyzje inwestycyjne. Ulga podatkowa zależy od indywidualnej sytuacji i może ulec zmianie w przyszłości. Ponadto dostępność ulgi podatkowej zależy od firmy zainwestowanej w utrzymanie jej statusu kwalifikującego. Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Nie należy polegać na wynikach z przeszłości jako gwarancji przyszłych wyników inwestycyjnych.

Ta strona została zatwierdzona jako promocja finansowa przez Syndicate Room Ltd, która jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr 613021).

Używamy plików cookie, aby ulepszyć nasze usługi. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej.

InwestowaniePrzydatne linkiO nasInformacje prawne i inneSyndicate Room Ltd jest zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer 07697935. Siedziba: The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy