Co to jest ulga podatkowa?

17.02.2021
Category: Ulgi Podatkowej

Ulga podatkowa może obniżyć Twoje zobowiązanie podatkowe w przeliczeniu na dolara.

Ulga podatkowa to rodzaj zachęty podatkowej, która może zmniejszyć kwotę pieniędzy, jaką podatnik jest winien rządowi. W przeciwieństwie do odliczenia podatkowego, które zmniejsza dochód podlegający opodatkowaniu, podatnik może odjąć ulgę podatkową od kwoty podatków, które jest winien, obniżając swoje zobowiązanie podatkowe w przeliczeniu na dolara.

Jak działają ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe zmniejszają Twoje zobowiązanie podatkowe za dolara. Na przykład, jeśli Twój federalny podatek dochodowy w 2016 r. Wynosi 3500 USD i masz prawo do ulgi podatkowej w wysokości 1000 USD, kwota podatku zostanie zmniejszona do 2500 USD. Ulgi podatkowe są oferowane przez rząd federalny, a władze stanowe lub lokalne mogą mieć własne.

Źródło obrazu: Getty Images.

Ulga podatkowa ma na celu zachęcenie podatników do robienia pewnych rzeczy lub uczynienie pewnych działań bardziej przystępnymi. Kredyt na naukę przez całe życie ma na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z kontynuacją edukacji, a kredyt na składki emerytalne ma zachęcić do oszczędzania na emeryturę.

Większość ulg podatkowych jest oferowana jako procent niektórych wydatków, do maksymalnej kwoty. Ponadto wiele ulg podatkowych podlega ograniczeniom dochodowym. Na przykład istnieją dwie ulgi podatkowe na wydatki na szkolnictwo wyższe, z których obie nie są dostępne dla podatników o wysokich dochodach.

Kredyty bezzwrotne a zwrotne

Ulgi podatkowe mogą podlegać zwrotowi lub nie podlegają zwrotowi. Bezzwrotne ulgi podatkowe można wykorzystać tylko do wysokości zobowiązania podatkowego. Na przykład, jeśli Twój federalny podatek dochodowy wynosi 800 USD i przysługuje Ci bezzwrotna ulga podatkowa w wysokości 2000 USD, Twoje zobowiązanie podatkowe zostanie zmniejszone do zera – pozostałe 1200 USD z ulgi nie zostanie wykorzystane.

Z drugiej strony można wypłacić zwrot podatku, nawet jeśli zobowiązanie podatnika będzie poniżej zera. Ulga podatkowa od dochodów zarobionych jest dobrym przykładem ulgi zwrotnej, co oznacza, że ​​podatnicy, którym przysługuje ulga, mogą otrzymać pełną kwotę, niezależnie od ich zobowiązania podatkowego.

Przykłady typowych ulg podatkowych

Dostępnych jest zbyt wiele ulg podatkowych, aby omówić je szczegółowo tutaj, ale spójrzmy na kilka przykładów, aby zilustrować, jak ulgi podatkowe działają w praktyce. (Uwaga: informacje są aktualne na rok podatkowy 2016).

Kredyt American Opportunity Credit: ten kredyt jest dostępny dla podatników, którzy opłacili czesne, do pierwszych czterech lat nauki na poziomie pomaturalnym. Jest wart 100% pierwszych 2000 USD kwalifikowanych wydatków i 25% następnych 2000 USD, przy maksymalnej wartości 2500 USD. Kredyt zaczyna się stopniowo zmniejszać powyżej skorygowanego dochodu brutto w wysokości 80 000 USD (stan wolny) lub 160 000 USD (składanie wniosku łącznie), a 40% obliczonej kwoty kredytu podlega zwrotowi.

Kredyt na naukę przez całe życie: Ten kredyt może być wykorzystany, jeśli kredyt American Opportunity Credit nie ma zastosowania, ponieważ jest ważny przez ponad cztery lata edukacji pomaturalnej i nie wymaga opłacania czesnego za program studiów. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 20% z kwoty do 10 000 USD, a więc do 2 000 USD rocznie i nie podlega zwrotowi.

Zarobiony podatek dochodowy (EITC): Jest to w pełni zwrotny kredyt mający na celu zaoszczędzenie pieniędzy Amerykanom o niższych dochodach na podatkach, a kwalifikacja zależy od dochodu podatnika i liczby kwalifikujących się dzieci. Maksymalne kwoty kredytu wahają się od 510 USD dla podatników nieposiadających kwalifikujących się dzieci do 6318 USD dla podatników posiadających troje lub więcej kwalifikujących się dzieci.

Kredyt na składki emerytalne: Zaprojektowany, aby zachęcić podatników o niskich lub umiarkowanych dochodach do oszczędzania i inwestowania na emeryturę, ten kredyt jest dostępny dla małżeństw z AGI w wysokości 61 500 USD lub mniej oraz dla osób samotnych zarabiających 30 750 USD lub mniej. W zależności od dochodu, wartość kredytu wynosi 10%, 20% lub 50%, do 2000 USD składek emerytalnych na podatnika. To jest kredyt bezzwrotny.

Kredyty, odliczenia i zwolnienia

Ponownie, te przykłady nie mają być pełną listą ulg podatkowych, a raczej mają dać ci wyobrażenie o tym, jak działają niektóre z bardziej powszechnych federalnych ulg podatkowych.

Należy pamiętać, że chociaż ulga podatkowa i ulga podatkowa są często używane zamiennie, odnoszą się one do dwóch zupełnie różnych rzeczy. Ulga podatkowa po prostu obniża dochód podlegający opodatkowaniu – na przykład, jeśli w tym roku zarobiłeś 50 000 USD, odliczenie w wysokości 2000 USD po prostu obniżyłoby kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu do 48 000 USD. Ponieważ ulgi podatkowe zmniejszają Twój podatek w przeliczeniu na dolara, są one zwykle bardziej lukratywną formą ulgi podatkowej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy