Co to jest pożyczka federalna Stafford bez dotacji?

17.02.2021
Category: Tylko Wtedy

Jak zatrzymać wezwania do windykacji pożyczek studenckich Sallie Mae

Pożyczki Stafford to pożyczki od rządu federalnego na pokrycie osobistych kosztów szkolnictwa wyższego. Federalne pożyczki studenckie mogą być wykorzystywane na pokrycie czesnego i opłat, a także innych wydatków związanych z kosztami uczestnictwa, takich jak zakwaterowanie i wyżywienie, książki, materiały i transport. Od 1 lipca 2010 r. Pożyczki Stafford są dostępne wyłącznie w ramach programu pożyczek bezpośrednich Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych.

Ubieganie się o pożyczki Stafford

Pożyczki Stafford mogą być dotowane lub niesubsydiowane. Dotowane pożyczki Stafford są dostępne tylko dla studentów, którzy kwalifikują się na podstawie dochodów. Aby otrzymać federalną pomoc finansową, studenci muszą wypełnić bezpłatny wniosek o federalną pomoc finansową (FAFSA).

Dotowane vs. Niespłacone pożyczki

Najlepiej jest wziąć subsydiowaną pożyczkę Stafford, jeśli kwalifikujesz się, ponieważ odsetki od pożyczki są płacone przez rząd USA w trakcie nauki, przez sześć miesięcy po ukończeniu studiów i jeśli pożyczka jest odroczona. Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania subsydiowanej pożyczki Stafford lub potrzebujesz pieniędzy wykraczających poza limity pożyczek, możesz otrzymać bezsubtową pożyczkę Stafford. Pożyczkobiorca spłaca wszystkie odsetki i kapitał od tego rodzaju pożyczki. Odsetki są naliczane w momencie zaciągnięcia pożyczki i kapitalizacji wszelkich odsetek. Kapitalizacja oznacza, że ​​wszelkie niezapłacone odsetki są dodawane do kwoty głównej pożyczki, gdy zaczniesz spłacać pożyczkę (tj. Będziesz płacić odsetki od odsetek). Oprocentowanie niesubsydiowanych pożyczek Stafford jest obecnie stałe i wynosi 6,8 procent.

Limity pożyczania

Limity pożyczek na pożyczki Stafford wzrastają z każdym rokiem rejestracji. Samodzielni studenci (do celów podatkowych) mają wyższe limity zadłużenia niż ci, którzy zgłaszają się jako pozostali na utrzymaniu. Najwięcej mogą pożyczyć absolwenci i studenci studiów wyższych. Studenci pozostający na utrzymaniu, zapisani do programu, który trwa co najmniej cały rok akademicki, mogą pożyczyć do 5500 USD na pierwszym roku, 6500 USD na drugim roku i 7500 USD na pozostałą część programu. Studenci niezależni, zapisani na program, który trwa co najmniej cały rok akademicki, mogą pożyczyć do 9500 USD w pierwszym roku, 10500 USD w drugim i 12 500 USD na pozostałą część programu. Absolwenci i studenci studiów zawodowych mogą pożyczyć do 20 500 dolarów rocznie.

Czas spłaty

Nie musisz spłacać swojej niesubsydiowanej pożyczki Stafford, gdy jesteś zapisany do szkoły w pełnym wymiarze godzin, chociaż odsetki zaczną narastać. Spłata niesubsydiowanych pożyczek Stafford rozpoczyna się sześć miesięcy po ukończeniu przez pożyczkobiorcę absolwentów, opuszczeniu szkoły lub zapisaniu się na studia krócej niż na pół etatu.

Plany spłaty

Program pożyczki bezpośredniej oferuje kilka opcji spłaty. Standardowa spłata to stała kwota spłacana co miesiąc przez okres do 10 lat (kiedy pożyczka jest spłacana); kwota płatności nie będzie niższa niż 50 USD. Przedłużona spłata jest dostępna dla pożyczkobiorców, którzy mają ponad 30 000 USD niespłaconych pożyczek w ramach programu pożyczek bezpośrednich. Płatności są stałe lub stopniowane przez okres do 25 lat. Stopniowe spłaty rosną co dwa lata, dzięki czemu możesz płacić mniej, rozpoczynając karierę i zarabiając mniej pieniędzy. Płatności w ramach spłaty opartej na dochodzie są ograniczone, aby były dostępne w zależności od dochodu i wielkości rodziny. Kwalifikujesz się tylko wtedy, gdy obliczona kwota płatności jest niższa niż standardowa 10-letnia kwota planu spłaty. Opcja spłaty warunkowej dochodu jest obliczana corocznie, aby zapobiec problemom finansowym spowodowanym przez spłaty pożyczki.Kwota płatności jest oparta na skorygowanym dochodzie brutto rodziny, wielkości rodziny i łącznej kwocie pożyczki bezpośredniej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy