Co to jest oświadczenie o ujawnieniu kredytu hipotecznego?

17.02.2021
Category: Jeśli Twój

Kupujący domy muszą otrzymać oświadczenia o ujawnieniu kredytu hipotecznego w ciągu trzech dni roboczych.

Więcej artykułów
 • 1. Jak obliczyć spread rentowności kredytu hipotecznego
 • 2. Jak obliczyć dwutygodniowe oszczędności hipoteczne3. Jak zlikwidować rachunek powierniczy bez refinansowania kredytu hipotecznegoUstawa o procedurach rozliczania nieruchomości wymaga, aby ubiegający się o kredyt hipoteczny otrzymali kilka oświadczeń o ujawnieniu kredytu hipotecznego. Te oświadczenia informują o kosztach, jakie poniesiesz, zaciągając kredyt hipoteczny. Dowiesz się również, czy Twój pożyczkodawca sprzeda Twój kredyt hipoteczny i w jaki sposób pożyczkodawca skonfiguruje Twoje konto depozytowe. Celem oświadczeń jest przekazanie informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji. Przepisy RESPA eliminują również opłaty za skierowanie i zachęty finansowe, które mogą zwiększyć koszt wniosku o kredyt hipoteczny.

  Oświadczenia dotyczące kredytu hipotecznego to wymagane dokumenty, które służą do informowania kupujących o kosztach związanych z kredytem hipotecznym. W ten sposób kupujący mogą przejrzeć informacje i zdecydować, czy chcą kontynuować i uzyskać kredyt hipoteczny, czy też wybrać innego pożyczkodawcę.

  Podanie o pożyczkę

  Kiedy ubiegasz się o kredyt hipoteczny, pożyczkodawca lub pośrednik hipoteczny musi przekazać Ci kilka informacji, w tym oszacowanie w dobrej wierze, oświadczenie dotyczące obsługi kredytu hipotecznego oraz broszurę informacyjną dla konsumentów. Oszacowanie w dobrej wierze określa szacunkowe opłaty, które będziesz musiał zapłacić przy zamknięciu. W oświadczeniu dotyczącym obsługi kredytu hipotecznego broker poinformuje Cię, czy Twoja pożyczka zostanie sprzedana innemu pożyczkodawcy. Broszura informacyjna dla konsumentów zawiera informacje o różnych brokerach kredytów hipotecznych. Powinieneś również otrzymać krótkie wyjaśnienie informacji zawartych w oświadczeniach i możliwość zadawania pytań.

  Przed zamknięciem

  Zanim zamkniesz swój dom, powinieneś otrzymać dwa dodatkowe oświadczenia o ujawnieniu. Pierwszym z nich jest ujawnienie umowy stowarzyszonej. Musisz otrzymać to oświadczenie, jeśli otrzymasz skierowanie do dostawcy, z którym pośrednik kredytów hipotecznych utrzymuje relacje biznesowe. Ujawnienie będzie zawierało szczegółowe informacje na temat rodzaju relacji między tymi dwiema firmami i opłat, jakie może pobrać dostawca. Powinieneś również otrzymać wyciąg z rozliczenia HUD-1, który pokaże, jaka transakcja pożyczki kosztuje sprzedającego i zapłacisz przy zamknięciu.

  Przy zamknięciu

  Po zamknięciu otrzymasz ostateczne rozliczenie HUD-1. Zamiast tylko szacunków, zestawienie będzie odzwierciedlać rzeczywiste koszty. Przykłady możliwych kosztów obejmują udzielenie pożyczki i opłaty za tytuł własności. Przy zamknięciu otrzymasz również wstępne oświadczenie escrow. W szczegółach escrow powinieneś zobaczyć szacunkowe koszty podatków od nieruchomości i ubezpieczenia. Wyciąg pokaże, w jaki sposób Twój rachunek powierniczy pokryje te koszty w pierwszym roku. Twoja miesięczna kwota escrow, którą płacisz z kapitałem i odsetkami, zostanie podana.

  Po zamknięciu

  Każdego roku, w którym spłacasz kredyt hipoteczny, otrzymasz roczne oświadczenie escrow. Twój pożyczkodawca jest zobowiązany do przesłania Ci tego po zakończeniu roku podatkowego. Z rocznego wyciągu z rachunku escrow dowiesz się, ile wpłaciłeś na konto. Zobaczysz również, ile pożyczkodawca zapłacił w Twoim imieniu jako podatki. Jeśli Twój pożyczkodawca sprzeda lub przekaże pożyczkę innemu dostawcy, powinieneś otrzymać wyciąg z obsługi. Pożyczkodawca ma 15 dni przed przelewem na powiadomienie Cię o nazwie, adresie, numerze telefonu i dacie wejścia w życie nowego dostawcy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy