Co to jest mieszanka kredytów i jak może wpływać na wyniki kredytowe?

17.02.2021
Category: Oceny Kredytowej

Czas czytania: 2 minuty

Najważniejsze:

  • Miks kredytów odnosi się do różnych typów rachunków kredytowych, które posiadasz
  • Wpływ kombinacji kredytów na wyniki kredytowe jest różny w zależności od zastosowanego modelu oceny zdolności kredytowej
  • Pożyczkodawcy i wierzyciele zazwyczaj chcą wiedzieć, jak na przestrzeni czasu zarządzałeś różnymi typami kont

Niezależnie od tego, czy masz już ustaloną historię kredytową, czy też zastanawiasz się, jak zacząć ją budować, możesz nie wiedzieć, co oznacza „mieszanka kredytów – lub jak posiadanie różnych rodzajów kredytów może wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe.

Mówiąc najprościej, zestaw kredytów odnosi się do typów różnych rachunków kredytowych, które posiadasz – kredytów hipotecznych, pożyczek, kart kredytowych itp. Jest to jeden z czynników branych pod uwagę przy obliczaniu wyników kredytowych, chociaż przypisywana mu waga może się różnić w zależności od modelu oceny kredytowej (sposoby obliczania zdolności kredytowej). Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawcy i wierzyciele lubią widzieć, że masz zróżnicowaną mieszankę kredytową – to znaczy, że z czasem byłeś w stanie odpowiedzialnie zarządzać różnymi typami kont kredytowych.

Ogólnie rzecz biorąc, w raporcie kredytowym Equifax można znaleźć cztery różne typy kont kredytowych.

Pożyczki ratalne

Pożyczka ratalna to pożyczka, która jest spłacana, zazwyczaj z odsetkami, w drodze regularnych płatności w określonym czasie, a kwota spłaty zwykle pozostaje taka sama. Po spłacie pożyczki konto zostaje zamknięte. Przykładem kredytu ratalnego może być kredyt samochodowy.

Dług odnawialny

W przypadku długu odnawialnego pożyczasz pieniądze do określonej kwoty (swojego limitu kredytowego) i spłacasz je – lub spłacasz minimalną płatność, zazwyczaj z odsetkami, przy jednoczesnym utrzymaniu salda. Kwotę należną można również spłacać w całości co miesiąc, aby uniknąć naliczania odsetek. Po spłaceniu tej kwoty można ją ponownie pożyczyć. Przykładem długu odnawialnego mogą być karty kredytowe lub linie kredytowe.

Konta hipoteczne

Konta hipoteczne mogą różnić się od innych rodzajów kredytów ratalnych, ponieważ oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Stałe stopy procentowe pozostają takie same, podczas gdy zmienne stopy procentowe mogą się zmieniać.

Otwórz konta

Tego typu rachunki to konta, na których co miesiąc należy w całości spłacać saldo. Jednym z przykładów jest karta kredytowa, która wymaga spłaty salda w całości co miesiąc, zamiast pozwalać na spłatę w czasie. Innym przykładem otwartego konta byłoby konto windykacyjne, na którym cała zaległa kwota jest należna w całości, zamiast płacenia w czasie.

Pomyślne utrzymywanie zróżnicowanej kombinacji typów kredytów może pozytywnie wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe. Nie oznacza to, że powinieneś otwierać konta kredytowe, których nie potrzebujesz; zamiast tego warto pomyśleć dwa razy o zamknięciu spłaconego konta karty kredytowej, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na wyniki kredytowe z kilku powodów. Na przykład zamknięcie konta może wpłynąć na współczynnik zadłużenia do kredytu lub kwotę używanego kredytu w porównaniu z całkowitą dostępną kwotą. Utrzymywanie otwartego konta i sporadyczne korzystanie z niego może pomóc w utrzymaniu zdrowej kombinacji kredytów.

Należy pamiętać, że mieszanka kredytów może być jednym z mniejszych czynników w obliczeniach zdolności kredytowej, w zależności od zastosowanego modelu oceny zdolności kredytowej. Inne czynniki, które mogą być wykorzystane do obliczenia wyników kredytowych, obejmują historię płatności na kontach; długość Twojej historii kredytowej; Twój wskaźnik zadłużenia do kredytu, jak wspomniano powyżej; i ile jesteś winien na swoich kontach kredytowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy