Co to jest bank ziemi

17.02.2021
Category: Przed Złożeniem

Więcej możliwości, silniejsze sąsiedztwa.

Przywrócenie wolnych nieruchomości do produktywnego wykorzystania w całym hrabstwie Albany

Oświadczenie z Albany County Land Bank

W Albany County Land Bank łączymy się z wieloma innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia, że ​​niesprawiedliwość nie będzie tolerowana i że jako organizacja pomagamy rozwiązać niektóre z rozbieżności, które są widoczne w naszym kraju, ponieważ dotyczy rasizm systemowy.

Zdajemy sobie sprawę z niesprawiedliwości instytucjonalnych dyskryminujących praktyk mieszkaniowych i pożyczkowych, które systematycznie szkodzą społecznościom kolorowym i nękają nasz kraj i region zbyt długo.

Uznajemy naszą rolę w tworzeniu znaczących możliwości rozwoju dla ludzi wszystkich ras, kolorów, narodowości, religii, orientacji seksualnej, statusu rodzinnego i niepełnosprawności.

Stoimy razem z Afroamerykanami i innymi członkami społeczności zaniedbanych, aby stawić czoła nierównościom spowodowanym niesprawiedliwością rasową i ekonomiczną, i potwierdzamy nasze zaangażowanie w budowanie sprawiedliwych i sprzyjających integracji dzielnic.

Jesteśmy zaangażowani w słuchanie i uczenie się oraz bycie częścią szerszego dyskursu. Jesteśmy również zaangażowani w działanie.

Niedawno utworzyliśmy inicjatywę, aby zapewnić, że efektywnie wykorzystujemy nasze zasoby, aby niwelować dysproporcje systemowe, wspierać niedostatecznie zasiedlone populacje i wzmacniać niedostatecznie rozwinięte społeczności.

Ze względu na ostatnie wydarzenia krajowe i lokalne przyspieszamy tę inicjatywę i wzywamy instytucje finansowe, fundacje, organizacje non-profit, organizacje nastawione na zysk i wszystkie szczeble rządowe do współpracy z nami, abyśmy mogli nadal eliminować plagę, jednocześnie tworząc bardziej sprawiedliwe i po prostu możliwości posiadania domu w naszym powiecie.

Jesteśmy zdecydowani zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w poprawie jakości życia, zapewnieniu mieszkań po przystępnych cenach i pomocy naszym społecznościom, które znajdują się w trudnej sytuacji, po nieproporcjonalnych stratach gospodarczych wynikających z obecnego kryzysu zdrowia publicznego i napięć rasowych.

Albany County Land Bank może zrobić więcej. Zrobimy więcej.

Ważne aktualizacje dotyczące

COVID-19 (koronawirusa)

NASTĘPUJE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MODYFIKACJI NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Cykl sprzedaży nieruchomości w listopadzie 2020 r.: Zgodnie z polityką banku ziemi wszyscy potencjalni nabywcy mają obowiązek fizycznego obejrzenia budynków przed złożeniem oferty zakupu. Wznowiliśmy pokazy nieruchomości w wolniejszym tempie i zachęcamy kandydatów do znalezienia pośrednika, który będzie w stanie pomóc im uzyskać dostęp do nieruchomości poza naszą dostępnością. Aby zarezerwować pokaz u nas, odwiedź https://www.albanycountylandbank.org/bookanappointment

Zgłoszenia na nieruchomości z listy listopadowej będą składane do 3 listopada 2020 r. Najpóźniej do godziny 16:30. Wnioski o nieruchomości spoza naszej listopadowej listy można składać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że złożenie wniosku spowoduje przejście przez nasz proces w ciągu 90 dni.

Wszystkie nasze wirtualne wycieczki można znaleźć na stronie www.albanycountylandbank.org/virtual-tours. Należy pamiętać, że nasza aplikacja do zakupu nieruchomości została odpowiednio poprawiona i zaktualizowana.

Lista sprzedaży nieruchomości z listopada 2020 roku znajduje się poniżej. Wnioski o zakup wymienionych nieruchomości należy składać cyfrowo (e-mailem na adres [email protected] ) lub USPS:

Zdecydowanie zaleca się kandydatom przesyłanie wniosków pocztą elektroniczną. Aby zostały rozpatrzone, wszystkie wnioski o zakup przesłane e-mailem muszą wpłynąć NIE PÓŹNIEJ NIŻ WTOREK LISTOPADA 2020 DO 16:30. Zgłoszenia przesłane pocztą MUSZĄ BYĆ WYSŁANE DO WTORKU 3 LISTOPADA 2020.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy