Co oznacza pożyczka FHA

17.02.2021

Autor: SunnyHill Financial

FHA oznacza Federal Housing Administration. VA to skrót od Veterans Affairs in US Departments of Veterans Affairs. Obie są amerykańskimi organizacjami rządowymi, które ubezpieczają kredyty mieszkaniowe. W tym artykule omówimy różnicę między kredytami hipotecznymi FHA i VA.

Krótko mówiąc, kredyty hipoteczne FHA to kredyty hipoteczne z ubezpieczeniem federalnym, mające na celu pomóc wykwalifikowanym kredytobiorcom w zakupie domu za mniej pieniędzy i niższy kredyt. Kredyty hipoteczne VA to kredyty hipoteczne ubezpieczone przez rząd dla aktywnych lub weteranów służby wojskowej i ich małżonków.

Kredyty hipoteczne VA

Kredyty hipoteczne VA są ubezpieczone przez rząd Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem amerykańskiego Departamentu ds. Weteranów. Aby się zakwalifikować, pożyczkobiorca musi być członkiem służby, weteranem lub małżonkiem członka służby wojskowej lub weterana.

Kredytobiorcy muszą mieć zadowalającą zdolność kredytową, która zazwyczaj wynosi 620 i więcej.

Pożyczkobiorca musi również posiadać certyfikat kwalifikowalności. Świadectwo kwalifikowalności (COE) jest dowodem na to, że wnioskodawca oficjalnie spełnia minimalne wymagania dotyczące służby wojskowej, aby kwalifikować się do pożyczki VA.

Dom musi być głównym miejscem zamieszkania.

Wymagana zaliczka od pożyczkobiorcy na pożyczki VA wynosi zero procent.

Więcej informacji na temat wytycznych Veterans Affairs można znaleźć na stronie internetowej Departamentu ds. Weteranów USA:

Kredyty hipoteczne FHA

Kredyty hipoteczne FHA są również ubezpieczone przez rząd Stanów Zjednoczonych przez Federal Housing Administration. FHA została utworzona na mocy ustawy National Housing Act z 1934 r. FHA ustala standardy dotyczące budownictwa i gwarantowania oraz ubezpiecza kredyty udzielane przez banki i innych pożyczkodawców. Celem FHA jest poprawa standardów i warunków mieszkaniowych poprzez zapewnienie rozsądnego systemu finansowania mieszkań oraz ustabilizowanie rynku kredytów hipotecznych.

Pożyczki FHA są powszechnie używane przez nabywców domu po raz pierwszy. Więcej informacji dla kupujących pierwszy raz w domu można znaleźć w naszym artykule na blogu kupujący po raz pierwszy w domu

Aby zakwalifikować się do pożyczki FHA, pożyczkobiorcy muszą spełniać następujące wymagania:

– Kredytobiorca musi mieć zadowalającą zdolność kredytową, która zazwyczaj wynosi 580 i więcej, aby kwalifikować się do korzyści z 3,5% niskiego wkładu.

– Ocena kredytowa 500 – 579 będzie wymagać 10% obniżki w przypadku pożyczki FHA.

– Im niższa ocena kredytowa, tym wyższe oprocentowanie.

– Dom kwalifikowany przez FHA musi być głównym miejscem zamieszkania.

– Ponadto hipoteka FHA wymaga, aby pożyczkobiorca zapłacił składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego (MIP) w celu ubezpieczenia pożyczki na wypadek niewywiązania się pożyczkobiorcy z płatności.

– Pożyczkobiorca musi wpłacić minimalną zaliczkę w wysokości 3,5%, którą może podarować członek rodziny.

– Kredytobiorcy muszą posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego, legalne miejsce zamieszkania w USA i być pełnoletni, aby podpisać kredyt hipoteczny.

– Pożyczki FHA wymagają wyceny nieruchomości od rzeczoznawcy zatwierdzonego przez FHA.

– Kredytobiorcy muszą mieć dwa lata stałej historii zatrudnienia u tego samego pracodawcy przez ostatnie dwa lata.

– Spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorcy wraz z opłatami HOA, podatkami od nieruchomości, ubezpieczeniem kredytu hipotecznego i ubezpieczeniem domu (zwanym współczynnikiem początkowym) muszą wynosić 31% jego dochodu brutto . Są wyjątki do 40%, ale pożyczkodawca będzie musiał przedstawić obszerną dokumentację potwierdzającą akceptowalność ryzyka.

– Całkowite zadłużenie pożyczkobiorcy, w tym hipoteka i wszelkie inne miesięczne zadłużenie, takie jak płatności kartą kredytową, spłaty samochodu, pożyczki studenckie itp., Nie może przekraczać 43%. Nazywa się to współczynnikiem zaplecza.

Są wyjątki do 50%, ale pożyczkodawca będzie musiał przedstawić obszerną dokumentację potwierdzającą akceptowalność ryzyka.

– Zwykle kredytobiorcy muszą mieć dwa lata od bankructwa. Zazwyczaj pożyczkobiorcy muszą mieć trzy lata przed wykluczeniem.

Więcej informacji na temat pożyczek i kwalifikacji FHA można znaleźć tutaj:

Limity pożyczek VA i FHA

Maksymalne zgodne limity pożyczek to maksymalne kwoty pożyczek na kredyty hipoteczne, które podmioty rządowe Freddie Mac i Fannie Mae kupią na rynku wtórnym. Oznacza to, że Freddie Mac i Fannie Mae kupią hipotekę, aby stworzyć obligacje i papiery wartościowe, które są zabezpieczone milionami rat hipotecznych spłacanych przez właścicieli domów w USA. Limity pożyczek zgodne z wytycznymi z 2018 r. Zaczynają się od 453 100 USD i sięgają do 679 650 USD na dom jednorodzinny, w zależności od hrabstwa, w którym znajduje się rezydencja. Dopóki wartość Twojej pożyczki jest poniżej wymaganego limitu, Twoja pożyczka będzie spełniać obowiązujące limity, aby kwalifikować się do pożyczki FHA lub VA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy