BBI: Warbud wykona operacje budowlane po projekcie Złota 44 za szac. 45 mln zł

BBI: Warbud wykona operacje budowlane po projekcie Złota 44 za szac. 45 mln zł
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Złota 44 zawarła z Warbudem umowy o zrobienie robót budowlanych i ich koordynację po projekcie Złota 44 w stolicy polski, podało BBI Development, które jest współrealizującym projekt. Wartość umowy na temat wykonawstwo to szacunkowo 45 mln zł, wartość umowy koordynacji będzie zmienna w trakcie.

„Przedmiotem umowy o wykonawstwo jest przeprowadzenie przez Warbud na rzecz Złotej 44 wybranych robót budowlanych i wykończeniowych w budynku apartamentowym przy ul. Złotej 44 w stolicy polski. Wynagrodzenie Warbud za zlecone na podstawie umowy o wykonawstwo roboty zostało określone w charakterze wartość kwoty kosztów bezpośrednich oraz kosztów personelu, jakie zostaną poniesione przez Warbud, powiększonej na temat stosowną marżę Warbud. Dzieki dzień zawarcia umowy honorarium to obliczane jest wstępnie przez strony na kwotę około 45 mln zł” – odczytujemy w komunikacie.

Termin zakończenia robót objętych umową o wykonawstwo przewidziano na trzydziestu października 2016 r.

Jakkolwiek przedmiotem dokumenty urzedowe koordynacji jest świadczenie robót polegających w koordynowaniu robót budowlanych jak i równiez wykończeniowych, szczegółowo określonych w umowie koordynacji, w odniesieniu do powierzchni wspólnych gmachu Złota 44. Z tytułu wykonania tych prac Warbud przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości kosztów personelu oddelegowanego do przeprowadzenia prac koordynacyjnych, powiększonych o stosowną marżę. Wynagrodzenie to będzie niestale w czasie jak i równiez strony nie zaakceptowac określiły łącznej, szacunkowej swoim wysokości, niemniej z całą pewnością wynagrodzenie to będzie znacząco niższe niż 10% kapitałów własnych emitenta, podano również.

„Zawarcie wyżej przedstawionych umów zostało uznane poprzez emitenta zbyt istotne wydarzenie w działalności emitenta, bowiem emitent wydaje sie podmiotem współrealizującym projekt Złota 44 i świadczącym dla Złota 44 sp. wraz z o. na temat. usługi kompleksowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją [… ]. Powierzenie realizacji inwestycji wiodącemu podmiotowi branży budowlanej, jakim jest Warbud będzie miało w weryfikacji emitenta dobroczynny wpływ w sprawne zakończenie prac budowlanych, a tym samym na przychody emitenta sposród tego tytułu” – podsumowano w komunikacie.

Złota 44 jest luksusowym apartamentowcem obejmującym 288 lokali, budowanym aktualnie w ścisłym centrum Stolicy polski, którego wysokość wynosi 192 metry. Części wspólne obejmować będą m. in. plywalnia o dł. 25 m, siłownię, spa, piwniczki sluzace do starzenia win i prywatną salę kinową.

Od sierpnia 2014 r. projekt wspólnie realizują BBI Development oraz Amstar – amerykańska spółka funkcjonująca na rynku nieruchomości przy skali swiatowej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.