Anioł Biznesu

17.02.2021
Category: Można Znaleźć

Kim jest inwestor-anioł?

Inwestor-anioł (znany również jako inwestor prywatny, inwestor zalążkowy lub fundator aniołów) to osoba o dużej wartości netto, która zapewnia wsparcie finansowe dla małych start-upów lub przedsiębiorców, zazwyczaj w zamian za udział w spółce. Często inwestorów-aniołów można znaleźć wśród rodziny i przyjaciół przedsiębiorcy. Fundusze, które zapewniają anioły biznesu, mogą być jednorazową inwestycją, aby pomóc firmie ruszyć z ziemi lub ciągłym zastrzykiem w celu wsparcia i przeprowadzenia firmy przez trudne wczesne etapy.

Anioł BiznesuKluczowe wnioski
 • Inwestor-anioł to zazwyczaj osoba o dużej wartości netto, która finansuje startupy na wczesnych etapach, często z własnych pieniędzy.
 • Inwestowanie aniołów jest często głównym źródłem finansowania wielu startupów, które uważają je za bardziej atrakcyjne niż inne, bardziej drapieżne formy finansowania.Wsparcie, jakiego aniołowie udzielają startupom, sprzyja innowacjom, które przekładają się na wzrost gospodarczy.Tego typu inwestycje są ryzykowne i zwykle nie stanowią więcej niż 10% portfela aniołów biznesu.Zrozumienie aniołów biznesu

  Aniołowie inwestorzy to osoby, które starają się inwestować na wczesnych etapach start-upów. Tego typu inwestycje są ryzykowne i zwykle nie stanowią więcej niż 10% portfela aniołów biznesu. Większość inwestorów-aniołów ma dostępne nadwyżki środków i szuka wyższej stopy zwrotu niż te, które zapewniają tradycyjne możliwości inwestycyjne.

  Aniołowie inwestorzy oferują korzystniejsze warunki w porównaniu z innymi pożyczkodawcami, ponieważ zwykle inwestują w przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność, a nie w rentowność firmy. Aniołowie inwestorzy koncentrują się na pomaganiu startupom w stawianiu pierwszych kroków, a nie na możliwym zysku, jaki mogą uzyskać z biznesu. Zasadniczo inwestorzy aniołów są przeciwieństwem inwestorów venture capital.

  Aniołowie nazywani są również nieformalnymi inwestorami, aniołami, inwestorami prywatnymi, inwestorami typu seed lub aniołami biznesu. Są to osoby, zwykle zamożne, które wnoszą kapitał na startupy w zamian za kapitał własny lub wymienny dług. Niektórzy inwestorzy-aniołowie inwestują za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego online lub tworzą sieci aniołów biznesu w celu gromadzenia kapitału.

  Początki aniołów biznesu

  Termin „anioł pochodzi z teatru na Broadwayu, kiedy to bogaci ludzie dawali pieniądze na napędzanie teatralnych produkcji. Termin „anioł inwestor został po raz pierwszy użyty przez Williama Wetzela z University of New Hampshire, założyciela Center for Venture Research. Wetzel zakończył badanie dotyczące gromadzenia kapitału przez przedsiębiorców. Wcześniejsze 

  Kto może być aniołem?

  Inwestorzy aniołowie to zazwyczaj osoby, które uzyskały status „akredytowanego inwestora, ale nie jest to warunek wstępny. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) definiuje „akredytowanego inwestora jako inwestora o wartości netto 1 mln USD w aktywach lub więcej (z wyłączeniem prywatnych miejsc zamieszkania) lub posiadającego dochód w wysokości 200 000 USD w ciągu ostatnich dwóch lat lub posiadający łącznie dochód w wysokości 300 tys. $ dla małżeństw. I odwrotnie, bycie akredytowanym inwestorem nie jest równoznaczne z byciem aniołem.

  Zasadniczo te osoby mają zarówno finanse, jak i chęć finansowania startupów. Jest to mile widziane przez spragnione gotówki startupy, dla których anioły biznesu są o wiele bardziej atrakcyjne niż inne, bardziej drapieżne formy finansowania.

  Źródła finansowania

  Inwestorzy-anioły zazwyczaj wykorzystują własne pieniądze, w przeciwieństwie do inwestorów venture capital, którzy zajmują się łączonymi środkami od wielu innych inwestorów i lokują je w strategicznie zarządzanym funduszu.

  Chociaż inwestorzy-aniołowie zwykle reprezentują osoby fizyczne, podmiotem, który faktycznie dostarcza fundusze, może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), firma, trust lub fundusz inwestycyjny, wśród wielu innych rodzajów pojazdów.

  Profil inwestycyjny

  Aniołowie inwestujący, którzy tworzą startupy, które upadają na wczesnym etapie, całkowicie tracą swoje inwestycje. Dlatego też profesjonalni aniołowie szukają okazji do zdefiniowanej strategii wyjścia, przejęć lub pierwszych ofert publicznych (IPO).

  Efektywna wewnętrzna stopa zwrotu dla odnoszącego sukcesy portfela dla aniołów biznesu wynosi około 22%. Choć może to wyglądać dobrze dla inwestorów i wydawać się zbyt kosztowne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na wczesnym etapie działalności, tańsze źródła finansowania, takie jak banki, zwykle nie są dostępne dla takich przedsięwzięć biznesowych. To sprawia, że ​​anielskie inwestycje są idealne dla przedsiębiorców, którzy wciąż borykają się z problemami finansowymi w początkowej fazie swojej działalności.

  Inwestowanie aniołów wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad, ponieważ pokusa rentowności sprawiła, że ​​stało się głównym źródłem finansowania wielu startupów. To z kolei sprzyja innowacjom, które przekładają się na wzrost gospodarczy.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy