Akcjonariusze PGE odrzucili wniosek na temat niegłosowanie sprawy podniesienia kapitału

Akcjonariusze PGE odrzucili wniosek na temat niegłosowanie sprawy podniesienia kapitału
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Akcjonariusze Polskiej Stajnie Energetycznej (PGE) odrzucili moral jednego sposród akcjonariuszy mniejszościowych o wykreślenie z porządku obrad kwestii związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na temat kwotę 5, 61 mld zł z kapitału zapasowego do 24, 31 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii Zas, B, C, D do 13 zł z dziesieciu zł, zas także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na obicie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od tak zaawansowanej transakcji PGE zapłaciłby podatek dochodowy przy znacznej cenie.

Za wnioskiem oddano 137 782 579 głosów, tj. 9, 705% całości biezacych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Oznacza to, że wniosek nie zaakceptowac został podjęty. Następnie NWZ przyjęło porządek obrad, który przewiduje m. in. podjęcie powyższych uchwał.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z sumy 18 697 608 290 zł sluzace do wysokości 24 306 890 777 zł, tj. o kwotę 5 609 282 487 zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji linii A, B, C, D z 10 zł az do 13 zł” – czytamy w projekcie uchwały, która zostanie dziś rozpatrzona.

Akcjonariusze mieli także głosować w projektem uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego w pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki. Jednakze wysokość podatku nie jest wciaz znana.

„Zakładając zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę piec 609 282 487 zł proponowaną za posrednictwem ministra energii maksymalna wysokość kapitału zapasowego możliwa az do przeznaczenia dzieki pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego wyniesie dwóch 464 174 116, 38 zł. Ze wzgledu na fakt, iż niektórzy z akcjonariuszy są zwolnieni sposród podatku dochodowego a w stosunku do niektórych zastosowanie mogą mieć inne zaplaty podatku niż 19% nie wydaje sie byc możliwe na tym etapie określenie dokładnej kwoty należnego podatku a tym samym dokładnej sumy o jaką zostanie zmniejszony kapitał zapasowy” – podała wcześniej spółka w uzasadnieniu do uchwał NWZ.

Ministerstwo Energii wyjaśniało wcześniej, że proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych spółki ma na zamiarze zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tejze operacji posiadać będą akcje o większej wartości.

Nastepnie sama spółka zapowiadała, że wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od momentu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego.

Obie uchwały zostały zgłoszone na wniosek Skarbu Państwa, który ma 57, 39% akcji PGE, uprawniających do 57, 39% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem przy rynku produkowania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5, 2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. po OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.