Agencje ratingowe

17.02.2021

Agencja ratingowa (CRA, zwana również usługą ratingową) to firma, która wystawia ratingi kredytowe, które oceniają zdolność dłużnika do spłaty zadłużenia poprzez terminowe spłaty kwoty głównej i odsetek oraz prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Agencja może oceniać zdolność kredytową emitentów zobowiązań dłużnych, instrumentów dłużnych, a w niektórych przypadkach podmiotów obsługujących dług bazowy, ale nie klientów indywidualnych.

Do instrumentów dłużnych ocenianych przez agencje ratingowe należą obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, CD, obligacje komunalne, akcje uprzywilejowane i zabezpieczone papiery wartościowe.

1. Czym są agencje ratingowe?

Agencje ratingowe to agencje, które wystawiają ratingi w celu przedstawienia obiektywnych analiz i niezależnych ocen spółek, podmiotów lub krajów emitujących takie dłużne papiery wartościowe.

Oceny te wskazują nabywcom tego długu, jakie jest prawdopodobieństwo ich spłaty.

2. Podstawowe funkcje
 1. Zestawianie danych finansowych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji kredytowych i ubezpieczeniach.
 2. Ocena statystyczna polegająca na nadaniu ratingu kredytobiorcy.Zapewnienie inwestorom obiektywnej analizy zdolności organizacji do zwrotu.3. Jakie są te oceny?

  Rating kredytowy wystawiony przez agencję ratingową to ocena wiarygodności kredytowej papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, rządy i inne podmioty.

  Ratingi nadawane takim papierom są najczęściej przedstawiane jako AAA, AAB, Ba3, CCC itp. Jest on bardzo podobny do systemu oznaczania, w którym najwyższy rating AAA przyznawany jest pożyczkobiorcy, który ma największe prawdopodobieństwo spłaty. W ten sposób AAA jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych do kupienia dłużnych papierów wartościowych.

  4. Rodzaje ocen

  Jaki rodzaj ratingu przyznaje Moody’s organizacji i krajom, podano poniżej.

  Ocena Co pokazuje ocena Obligacje i inne produkty finansowe o tym ratingu uznawane są za najniższe ryzyko kredytowe i najwyższą jakość. W kategoriach finansowych oznacza to; że obligacje niosą ze sobą najmniejsze ryzyko inwestycyjne.Uważa się, że obligacje i inne produkty finansowe o tym ratingu mają wysoką jakość i bardzo niskie ryzyko kredytowe. W ujęciu biznesowym rating ten pokazuje obligacje o wysokiej jakości.tak samo jak powyżejtak samo jak powyżejObligacje i inne produkty finansowe o tym ratingu przyjmowane są z oceną wyższą-średnią i niskim ryzykiem kredytowym. Pokazuje obligacje o wysokiej średniej jakości z korzystnymi czynnikami inwestycyjnymi.tak samo jak powyżejtak samo jak powyżejOceniony jako średni, z pewnymi elementami spekulacyjnymi i umiarkowanym ryzykiem kredytowym. Pokazuje wiązania klasy średniej, ani niskiej jakości, ani wysokiego stopnia bezpieczeństwa.produkty finansowe węża mają tę ocenę; Pokazuje, że są pokryte czynnikami spekulacyjnymi.
  AAA AA1 AA2 AA3 A1 A2 A3 BAA1 BECZENIE
  5. Znaczenie ratingów kredytowych

  Rating kredytowy stanowi obiektywnie przeanalizowaną ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy. Tak więc karta wyników wpływa na kwotę, którą firmy lub rządy są zobowiązane do pożyczenia pieniędzy. Innymi słowy, obniżenie ratingu obniża wartość obligacji i podnosi stopy procentowe. To z kolei wpływa na ogólne nastroje inwestorów dotyczące firmy lub kraju pożyczkobiorcy.

  Jeśli firma uzna, że ​​sytuacja się pogorszyła, a jej rating zostanie obniżony, inwestorzy mogą zażądać wyższych stóp zwrotu, aby jej pożyczyć, tym samym uznając to za bardziej ryzykowny zakład. Podobnie, jeśli polityka gospodarcza i polityczna kraju wygląda ponuro, jego ratingi są obniżane przez globalne agencje kredytowe, co wpływa na przepływ inwestycji w tym kraju. Na poziomie makroskopowym zmiany te wpływają na politykę gospodarczą narodu.

  Zatwierdzenie przez przekonującą agencję ratingową ułatwia życie krajom i instytucjom finansowym emitującym obligacje. Zasadniczo informuje inwestorów, że firma ma doświadczenie i wskazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie w stanie spłacić pieniądze.

  6. Kim są te agencje ratingowe?

  Globalnie, grupy Standard & Poor’s (S&P), Moody’s i Fitch są uznawane za agencje ratingowe Wielkiej Trójki. Pod względem akceptowalności i wpływu, ci trzej łącznie mają 95% udziału w globalnym rynku, zgodnie z raportem CFR, USA (opublikowanym w 2015 r.).

  Indyjski sektor ratingów również ewoluował wraz z pojawieniem się profesjonalnie kompetentnych agencji, takich jak CRISIL, ICRA, ONICRA, CARE, CIBIL, SMERA i inne. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o ważnych agencjach kredytowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy